E64 64EC 100ml

 • Thành Phần:
 • Emamectin Benzoate…..60g/l
 • Matrine………………………..4g/l
 • Phụ gia………………………….36g/l
 • Hướng dẫn sử dụng:
 • Cây Trồng

  Bệnh hại

  Liều Lượng

  Cách dùng

  Lúa

  Rầy nâu

  0.15-0.2 Lít/ha

  Lượng nước phun 320 lít/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ.

  Sâu cuốn lá

  0.15-0.2 lít/ha

  Lượng nước phun 329 lít/ha. Phun thuốc khi sâu 1 – 2 tuổi.

  Nhện gié

  0.25 lít/ha

  Lượng nước phun 500 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh hại khoảng 5%.

  Lạc

  Sâu xanh da láng

  0.5 lít/ha

  Lượng nước phun 400 -600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 mật độ khoảng 1-2 con/cây.

  Cam

  Nhện đỏ

  0.02-0.03%

  Phun ướt đều tán cây khi nhện xuất hiện.

Danh mục:
0917.98.63.98