SGANT 3.6EC 450ml

SGANT 3.6EC

  • Thành phần:
  • Abamectin……………………………………….3,6% w/w.
  • Phụ gia đặc biệt bổ sung vừa đủ………100%.
  • Hướng dẫn sử dụng:
  • Liều lượng: 0.15 – 0.2 lít/ha.
  • Cách dùng: phun thuốc khi sâu 1 – 2 tuổi.
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
  • Thời gian cách ly: 7 ngày trước khi thu hoạch.
  • Chú ý Phun lặp lại lần 2 nếu sâu gây hại nặng.
Danh mục:
0917.98.63.98