AZOHED 390SC 250ml

– Thành Phần:

  • – Azoxystrobin…………..210g/l
  • – Difennoconazale……..130g/l
  • – Hexaconazole………….50g/l
  • – Đặc trị 4 bệnh : Đạo ôn cổ bông , đạo ôn lá , lem lép hạt , đốm vằn , vàng lá . – Bảo vệ 3 bộ phận : thân , lá , bông cung cấp dưỡng chất vào hạt .
  • • Hướng dẫn sử dụng:
  • Cây Trồng: Lúa
  • Bệnh Hại: Lem lép hạt
  • Liều Lượng: 0,4 lít/ha
  • Cách Dùng: Lượng nước phun 400 – 5000 lít/ha. Phun thuốc khi lúa trổ lác đắc và khi lúa trổ đều
  • Thời Gian Cách Lý: 14 ngày
Danh mục:
0917.98.63.98